تماس با ما

محمدرضا انتظاری

کارشناس مهندسی صنایع چوب

با بیش از ۳۲ سال تجربه ی مرتبط

 09126263741
mr.entezari@yahoo.com
www.cedrusthermowood.com