ارائه خدمات پس از فروش به مدت 5 سال

کلیه دستگاه های تولید شده در محل مشتری نصب و راه اندازی شده و آموزش های لازم برای بهره گیری هر چه بیشتر در اختیار مشتری قرار می گیرد و خدمات پس از فروش به مدت 5 سال می تواند آسودگی خاطر مشتری را فراهم کند .